Producenci
RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych

I. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sklep Motoryzacyjny Auto- Moto Robert Pająk z siedzibą w Krakowie ul. Pilotów,

 

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych za pośrednictwem adresu: auto_moto_paj@interia.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Motoryzacyjny Auto- Moto Robert Pająk z siedzibą w Krakowie ,ul. Pilotów,

w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklep Motoryzacyjny Auto- Moto Robert Pająk z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów, [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach w tym o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług firmy Sklep Motoryzacyjny Auto- Moto Robert Pająk z siedzibą w Krakowie ,ul. Pilotów,

Marketing bezpośredni, o którym mowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym http://czesci.sklep.pl/

Dane osobowe, które Państwo nam podajecie dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, Państwa adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonują Państwo zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonują Państwo zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego http://czesci.sklep.pl/;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możecie Państwo do nas kierować.

 

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam Państwo podajecie rejestrując się w Sklepie Internetowym http://czesci.sklep.pl/, tj. imię, nazwisko, Państwa adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • w celu obsługi i zapewnienia działania Państwa konta użytkownika w Sklepie Internetowym http://czesci.sklep.pl/;
  • w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego http://czesci.sklep.pl/;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możecie Państwo do nas kierować.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Jeżeli zdecydują się Państwo na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Państwa dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Państwa identyfikator klienta przypisany przez podmiot obsługujący płatności)  temu podmiotowi  w celu realizacji Państwa płatności.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) po-sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie Sklep Motoryzacyjny Auto- Moto Robert Pająk z siedzibą w Krakowie ,ul. Pilotów

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych firmy Sklep Motoryzacyjny

Auto- Moto Robert Pająk z siedzibą w Krakowie ,ul. Pilotów, na podstawie uzasadnionego interesu

prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować m.in. poprzez kontakt e-mail: auto_moto_paj@interia.pl

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl